Hvordan koble til?


Åpne FIVEM > Trykk F8 > Skriv "connect fivem.rpnorge.no > Trykk ENTER


Voice chat


RPNorge benytter seg av GTA sin innebygget voice chat.


> Trykk ESC

> Velg "Voice Chat"

> "Voice Chat Enabled" og "Microphone Enabled" skal være ON

> Velg headsettet du bruker på "Output Device"

> Velg mikrofonen du bruker på "Input Device"

> "Push to Talk" Skal ALLTID være aktivert


For og høre ingame voice chat når du tabber ut så må du sette "mute audio on focus loss" til off

Keybinds

ALT

TAB

F1

F3

M

F12

G

Q

E

F

X


SHIFT + ALT

SHIFT + E


Øye, interakte med personer, kjøretøy, ting etc.

Inventory (bagasjerom, hanskerom, drop)

Interaktiv meny

Emotemeny

Mobiltelefon

Ta screenshoot (steam)

Fartsperre for kjøretøy

Radio / Blålys

Horn / Sirener

Gå inn / ut av kjøretøy

Avbryte animasjon


Takle motspiller

Dytte kjøretøy