Velkommen


RPNorge hadde offesiell test-realease 26.02.2021. For å bli med på serveren så må du sende inn en whitelistsøknad. Denne og gjeldene regelverk finner du på toppen av siden. Vi krever at du leser igjennom dette og setter deg så godt som mulig inn i gjeldende regelverket. Dette er vårt største krav og at du leverer så godt og seriøst rollespill som mulig til enhver tid.


Her hos oss i RPNorge ønsker vi og tilby deg en unik spilleropplevelse! Når serveren åpner for publikum 26.02.2021 ønsker vi at dere har forståelse for at det kan være en del ting som ikke fungerer helt optimalt. Vi håper dere kan hjelpe oss med dette, og rapportere inn «bugs» til utvikler, så blir dette tatt hånd om så raskt som råd mulig (du finner skjema i menyen på toppen av denne siden). Men vi ønsker også at alt som foregår på serveren, selv nå under testperioden skal være seriøs og godt rollespill i den grad det er mulig med tanke på eventuelle «bugs».


Har du noe du ønsker og ta opp eller har behov for og prate med support tar du kontakt via skjema i toppen av siden eller så setter du deg i venterom Support i vår teamspeak. Vi er dessverre ikke tilgjengelig 24/7, men skal gjøre så godt vi kan og ta alt så fort som det er mulig. Hvis du opplever uønskede hendelser ønsker vi at du dokumenterer dette så godt som mulig, og vi vil ta en prat med alle involverte.